Fiestas en Rías Baixas

Concurso fotográfico "Comemos polos ollos"

O obxectivo desta promoción, organizada polo Servizo de Turismo Rías Baixas da Deputación de Pontevedra, é realizar o concurso fotográfico en liña Comemos polos Ollos a través das redes sociais Twitter e Instagram para poñer en valor os produtos representativos da provincia de Pontevedra. Poderán participar todas as persoas físicas que cumpran as condicións establecidas nestas bases.

Lexitimación da participación

Poderá participar calquera persoa física maior de 14 anos, residente en España, que posúa unha conta en Twitter ou en Instagram e que durante o período de validez da campaña participe na acción nos termos descritos nestas bases.

Período de vixencia do concurso

O concurso comeza o 15 de maio e finaliza o 15 de xuño de 2020 ás 23:59 h.

Participación e mecánica

Para inscribirse, a persoa participante debe ter unha conta en Twitter ou en Instagram e respectar as condicións destas redes:

Twitter: https://twitter.com/tose?lang=é 

Instagram: https://help.instagram.com/478745558852511

Ademais, para que a participación poida ser validada, este perfil ten que ser público.

1. As persoas participantes deben seguir as contas de Twitter e Instagram de Turismo Rías Baixas (@turisriasbaixas e @turismoriasbaixas, respectivamente).

2. O nome do concurso é Comemos polos Ollos; nel convidámoste a fotografar os mellores produtos, os teus preferidos, os que representen a túa localidade ou comarca da provincia de Pontevedra, tanto crus como cociñados, e a compartir estas imaxes en Twitter ou Instagram. O abano de alimentos é moi amplo, desde produtos da horta a peixe, pasando por carne, viño, queixo, mel...

3. Para identificar a súa participación no concurso as persoas deberán incluír no chío que acompañe a súa fotografía o hashtag #ComemosPolosOllos no momento de publicala en Twitter ou en Instagram.

4. Só as fotografías relacionadas coa temática indicada entrarán no concurso. O uso do hashtag #ComemosPolosOllos implica a súa participación. A comunicación coa persoa gañadora será vía Twitter e Instagram e os seus datos solicitaránselle tamén por esta vía.

5. As imaxes subidas a Twitter e Instagram con ese hashtag serán manipuladas por Turismo Rías Baixas para engadir a usuaria ou usuario para os efectos de participación no concurso.

6. Serán válidas todas as fotografías realizadas e subidas a Twitter e Instagram entre o 15 de maio e o 15 de xuño de 2020, ás 23:59 horas, co hashtag #ComemosPolosOllos por usuarias e usuarios rexistrados na web indicada e dentro da temática establecida. Non se aceptarán fotografías realizadas fóra destas datas.

7. Cada participante pode subir tantas fotos como queira dentro das datas do concurso e sempre dentro da temática indicada.

8. O xurado estará formado polo equipo técnico de Turismo Rías Baixas e o equipo de Comunicación.

9. O 16 de xuño de 2020 a organización poñerase en contacto coas persoas gañadoras a través das súas contas de Twitter e Instagram e publicará a lista de gañadoras e gañadores na web de Turismo Rías Baixas. No caso de imposibilidade manifesta para contactar coas ou cos gañadores no prazo de tres días hábiles a organización quedará exenta de calquera responsabilidade e poderá elixir outra persoa gañadora.

Premios

Establécense dúas categorías, Produtos ao natural e Produtos elaborados, e outorgaranse 3 premios en cada unha delas.

Produtos ao natural

Primeiro premio: lote de produtos do destino Rías Baixas valorado en 120 €

Segundo premio: lote de produtos do destino Rías Baixas valorado en 90 €

Terceiro premio: lote de produtos do destino Rías Baixas valorado en 70 €

Produtos preparados

Primeiro premio: lote de produtos do destino Rías Baixas valorado en 120 €

Segundo premio: lote de produtos do destino Rías Baixas valorado en 90 €

Terceiro premio: lote de produtos do destino Rías Baixas valorado en 70 €

Ademais, outorgarase un sétimo premio á mellor composición fotográfica, no que se valorará, ademais da calidade fotográfica, a promoción da provincia de Pontevedra como destino gastronómico e a posta en valor da riqueza turística das súas distintas comarcas. A gañadora ou gañador desta modalidade recibirá un lote de produtos do destino Rías Baixas valorado en 120 €

Os premios non poderán ser trocados polo seu valor en metálico.

Protección de datos de carácter persoal

As persoas participantes aceptan, mediante a súa participación no concurso en Twitter e Instagram, que os contidos e comentarios que de publiquen nestas redes poidan ser compartidos co resto de usuarias e usuarios doutras redes sociais. A participación nun concurso desta natureza supón a aceptación das normas de Twitter e Instagram.

Dereitos de imaxe

A participación no concurso implica dárlle o consentimento á Deputación de Pontevedra e a Turismo Rías Baixas para utilizar as imaxes (atribuíndo a autoría) no material de promoción relacionado con esta campaña. As imaxes xeradas dentro do concurso poderán ser enlazadas noutras redes sociais, mencionando a autoría, a través dos medios de comunicación propios de Turismo Rías Baixas e da Deputación de Pontevedra. As imaxes achegadas polas persoas participantes non se usarán con fins lucrativos.

Cada participante manifesta e responsabilízase de posuír os dereitos de imaxe e propiedade intelectual de todo o material.

Responsabilidades

O mero feito de participar neste concurso implica a aceptación íntegra destas bases.

A Deputación de Pontevedra reserva o dereito de rexeitar ou excluír da participación no concurso a calquera participante que non reúna os requisitos descritos destas bases ou que contraveña as normas ou a finalidade do concurso.

A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das posibles perdas de datos polo mal funcionamento de Twitter, Instagram ou internet.

Ademais, a Deputación de Pontevedra exclúe calquera responsabilidade polos danos e perdas de toda natureza que, a pesar das medidas de seguridade adoptadas, puidese causar a utilización indebida dos contidos por parte das persoas usuarias e, en particular, aínda que non de forma exclusiva, polos danos e perdas de toda natureza que poidan deberse á suplantación da personalidade de terceiras persoas efectuada por unha usuaria ou un usuario en calquera clase de comunicación realizada no desenvolvemento do concurso.